Jestliže dnes někdo staví rodinný dům, většinou se zajímá o to, jak je to s nízkoenergetickými domy. Lze v takovém domě opravdu ušetřit za energii než v domě klasickém? Jak to tedy je? Nejprve si představíme, co to je vlastně nízkoenergetický dům. Nízkoenergetický dům je takový, který má průměrnou spotřebu za vytápění v rozmezí od 15-50 kWh/m2 . To je zhruba pětinásobně nižší spotřeba než v běžných domech. Nízkoenergetický dům se určitě vyplatí. Peníze, které investujete do vystavění, se vám vrátí na ušetřených nákladech na vytápění. I nízkoenergetické domy nabízí komfortní a spokojené bydlení.

Nízkoenergetický dům je stavěn nejmodernějšími technologiemi a součástí je zateplovací systém. Takový dům musí být kvalitně zateplen. Díky zateplení nedochází tolik k úniku tepla, proto se nemusí tolik vytápět. Stejně tak záleží na oknech, které by měly být z trojskla.

Nízkoenergetický dům může postaven jednak jako zděný, z montovaných panelů nebo ze dřeva. V našich podmínkách jsou nejvíce oblíbené zděné stavby. Je to částečně dáno tradicí a možným strachem z domů postavených z jiných materiálů. K dispozici je řada kvalitních tvárnic a materiálů, které mají vynikající izolační schopnosti. V poslední době se však rozšířila i tzv. suchá výstavba za pomoci panelů. Panely mohou být buď dřevěné nebo betonové. Uvnitř panelu může být vložena tepelná izolace. Posledním zmiňovaným typem jsou dřevostavby. Ty lze také vystavět pomocí panelů nebo z čistého opracovaného dřeva. Dřevostavby jsou velmi specifické, přírodní a krásné.

Jestliže jste se rozhodli stavět nízkoenergetický rodinný, hlavním důvodem by neměly být úspory na vytápění. Rovněž byste měli brát zřetel na to, že jsou to domy moderní doby, které v sobě spojují komfort, samozřejmě jak energetickou, tak finanční úsporu, ale i ekologičnost a nové stavební materiály.