plastová jímkaVeřejná kanalizace je dnes vybudována na mnoha místech, nicméně se stále najdou taková, kde je potřeba naložit s odpadními vodami jiným způsobem. Řešení je velice jednoduché a v podstatě se nikterak neliší od možností, jež měli předchozí generace. Stále jsou žádané žumpy a jímky, které jsou však mnohem propracovanější a modernější. Jedná se o nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Současnou podobu žump a jímek není potřeba složitě betonovat, je s nimi minimum práce a skrze případné betonové stěny již po čase odpad do půdy v okolí neprosakuje, jak tomu často bývalo.

Co je žumpa?

Mezi žumpou a jímkou existuje rozdíl. Žumpy mají podobu bezodtokové nádrže, jež jsou určeny ke shromažďování splaškové odpadní vody se škodlivými látkami. Je určena pro místa, kde se není možné napojit na veřejnou kanalizaci, jež by byla opatřena čističkou odpadních vod. Nádrž může být z plastu, sklolaminátu nebo betonu, přičemž dnešní žumpy jsou nejčastěji plastové, jejichž výhodou je snadná montáž a dlouhá životnost. Zpravidla se umísťují pod zemí do míst, kde budou mít snadný přístup vozidla, jež obsah žumpy odvážejí. Pravidelně je tedy potřeba odpad v žumpě vyvážet do centrální čističky. Rovněž platí, že by se měla žumpa nacházet alespoň jeden metr od domu. Pro žumpu je důležité, aby byla vodotěsná, tedy, aby z ní neunikaly žádné splašky.

Žumpa na odpadní a průmyslové vody. Zdroj: www.weew.cz
Žumpa na odpadní a průmyslové vody. Zdroj: www.weew.cz

Co je jímka?

Jímka je tvořena nádrží, která může jednat sloužit jako nádrž na odpadní vody, anebo může být využívána pro akumulaci povrchové a dešťové vody. Jímky lze totiž stejně dobře využívat k zachycení dešťové vody, kterou lze použít na zalévání zahrádky, k mytí, praní, splachování toalety apod. Pitnou vodu lze nahradit tou z jímky (dešťovou) až o 50%, čímž můžete značně ušetřit. Díky jímce můžete zachytit i tisíce litrů dešťové vody. Ta se nevsákne do půdy a zamezíte k podmáčení pozemku a nemovitosti a ještě ji účelně využijete. Opět má nejčastěji podobu plastové bezodtokové nádrže.

Jímka na dešťovou vodu. Zdroj: www.weew.cz
Jímka na odpadní i dešťovou vodu. Zdroj: www.weew.cz
Graf využití pitné a dešťové vody v domácnosti
Graf využití pitné a dešťové vody v domácnosti. Zdroj: www.weew.cz

Jaké jsou výhody plastových žump a jímek?

Plastové jímky a žumpy sčítají řadu výhod. První velmi praktickou předností je nízká hmotnost nádrže a tedy i snadná manipulace. Jsou navrženy jako samonosné. Stačí jen vykopat jámu do země, vložit jímku nebo žumpu a zasypat ji pískem či zeminou bez ostrých předmětů a kamenů. Žumpa a jímka je vyrobena jako jeden kus, čímž se zajistí maximální těsnost vůči povrchovým vodám, které do nádrže nemohou vtéct a zároveň obsah z nádrže nevyteče do okolí. Plast má skvělé vlastnosti, mezi které se řadí zejména dlouhá životnost a odolnost proti korozi. K vyšší životnosti přispívá moderní válcovitý tvare, díky kterému nádrž lépe odolává tlakům zeminy i podzemních vod. Pořizovací cena plastové jímky a žumpy je nízká v porovnání s cenou za odpadní septiky o stejném objemu nebo domácí čističky odpadních vod.

Náš tip: Kvalitní plastové jímky a žumpy můžete pořídit u společnosti Weew Company, která je nabízí od objemu 3 000 litrů až do 16 000 litrů.

Publikováno v kategorii: Zahrada