teplá vodaVýdaje na vytápění a ohřev vody jsou značnou zátěží pro každou domácnost. S blížící se novou topnou sezónu jistě mnozí z vás předčasně kalkuluji a předpovídají, na kolik jich vyjde ta letošní zima. Z minulých vyúčtování lze předpokládat, že spotřeba bude podobná. U těchto odhadů je však potřeba počítat s tím, že ceny se každoročně zvyšují. Jenže bez tepla a teplé vody se dnes neobejdeme, takže jestliže nechcete slevovat ze svých nároků a omezovat se ve spotřebě, pak je potřeba hledat jiné cesty, které povedou k úspoře nákladů.

Užitková voda a její využití

Užitková voda není určena k pití a většinou ani na přípravu jídel, používá se v průmyslu nebo zemědělství, ale může i v domácnosti. Zdrojem užitkové vody jsou jezera, řeky a sběrny dešťové vody. Pakliže i vy máte přístup ke zdroji užitkové vodě, můžete ji využít hned několikrát. Užitkovou vodu v domácnostech nepoužíváme k pití, ale teplá užitková voda může sloužit k vytápění, umytí nádobí, koupání, praní a obecně k úklidu, studená se vám pak může hodit na pěstitelské účely a polévat jí zahrádku. Takže značně ušetříte, protože nebudete používat drahou pitnou vodu.

Dále lze z jejich zdrojů získávat energii, která vytváří teplo, a to za pomocí tepelného čerpadla. A tím se dostáváme k samotnému vytápění domu a k ohřevu vody.

Vytápění domácnosti pomocí tepelného čerpadla

Na našem trhu existují typy tepelných čerpadel, jež odebírající teplo z vody. V případě tepelného čerpadla země/voda na bází vodní plocha je získáváno teplo z vodní plochy. Na dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy se uloží plastové hadice, které se naplní nemrznoucí směsí. Ta pak přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem. Dostupnější pro vás však může být tepelné čerpadlo voda/voda, ale pouze v tom případě, že žijete v lokalitě, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda. V tom případě je teplo odebíráno ze spodní nebo z geotermální vody. Obvykle je voda čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

Nemáte možnost využít ani jednu z uvedených variant? Nevadí! Nejrozšířenějším typem tepelného čerpadla u nás je vzduch/voda, které odebírá teplo z venkovního vzduchu. Takové je dostupné všem.

Proč tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je velmi dobrou investicí, zvláště pro novostavby nebo domy a byty procházející rekonstrukcí. Doporučit můžeme tepelná čerpadla Daikin, protože vám mohou přinést řadu výhod, zejména značné úspory. Jsou flexibilní a cenově dostupné. Díky tepelnému čerpadlu můžete ušetřit až desetitisíce ročně. Pokud si vyberete správný model, získáte až 4 kW tepla zdarma. Čerpadla Daikin Altherma získávají energii ze vzduchu. Díky tomu se jedná o cenově nejpříznivější řešení. Jsou schopná vytápět dům až pětkrát levněji, v porovnání s běžnými pevnými palivy nebo elektrickou energií. Například oproti plynu umožní tepelné čerpadlo ušetřit 40 – 50 % nákladů.

Tepelné čerpadlo nabízí v současné době nejefektivnější způsob vytápění a ohřev vody.
Tepelné čerpadlo nabízí v současné době nejefektivnější způsob vytápění a ohřevu vody.

Můžete je kombinovat s jinými ekonomickými řešení. Výhodné je především propojení se solárními panely, jež mohou spotřebu energií rapidně snížit a navíc zvýší efektivitu tepelného čerpadla.

Ohřev vody v domácnosti

Tepelná čerpadla Daikin Altherma přináší i kompaktní řešení s ohřevem teplé vody. Mezi nejčastější způsoby ohřívání vody patří bojler, průtokový ohřívač a právě tepelné čerpadlo. To vám ohřeje, jak pitnou, tak užitkovou vodu. Úspora tedy přichází i v tomto případě, protože se jedná opět o nejlevnější variantu, jak získat teplou vodu.