Lidé, kteří bydlí v malých vesnicích, na samotě nebo kteří prostě nemají možnost napojit se na veřejný vodovod, musejí najít jiný způsob, jak přívod vody do domu zajistit. S podobným problémem se pak samozřejmě potýkají také majitelé rekreačních objektů a chat.

Domácí vodárna nabízí řešení

Řešením se mohou stát domácí vodárny, které jsou speciálně pro tyto účely stvořeny. Skládají se ze všech potřebných součástí (motoru, elektronické řídicí jednotky) – především ale ze silného čerpadla, které zvládne vodu dopravit od vodního zdroje, kterým může být jak přilehlá studna, potok nebo například vrt až do domu, přičemž síla čerpadla u domácí vodárny by měla být právě správně vykalkulována, pro konkrétní vzdálenost, požadované množství používané vody kvůli správnému průtoku. Domácí vodárnu je možná zabudovat poblíž domu nebo pod dům.

Jak funguje domácí vodárna?

Vodárna ve většině případů funguje tak, že se čerpadlo automaticky zapne, pokud je voda odebírána a po celou dobu odběru běží. Jakmile se přestane voda odebírat, čerpadlo se opět vypne. Díky tom dochází k přesnému používání a zabraňuje se jakémukoli plýtvání. U domácích vodáren si lze vybírat z různých druhů od kompaktních a jednoduchých automatických vodáren až po luxusní všestranné domácí vodárny. Vybrat si lze například na stránkách www.k-h.cz, kde je také kompletní popis jednotlivých typů vodáren a čerpadel a to včetně specifikací.

Odtok vody je třeba řešit samostatně přes odpadní systém. Pokud není dům napojený na veřejnou kanalizaci, řeší se odpady vlastní jímkou, kterou je nutné jednou za čas vyvést.

Zdroj fotografie: Čerpací technika s.r.o.