vodaStavíte-li rodinný dům, je potřeba vyřešit, jak budete likvidovat odpadní vodu. V současné době představuje nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů domácí čistička odpadních vod (zkratka ČOV). Dokáže nahradit klasický septik nebo jímku s tím, že domácí čistírna odpadních vod je řešení moderní a přináší řadu dalších výhod. Uvažujete o této ekologické alternativě likvidace odpadních vod? Pořizovací náklady jsou sice o něco vyšší, nicméně se tato investice rozhodně vyplatí.

Co je domácí čistička odpadních vod?

Domácí čistička odpadních vod je systém, který funguje na podobném principu jako klasické velké komunální čistírny. Jedná se v podstatě o zmenšenou verzi. Odpadní voda z vašeho domu je odváděna do čističky, nikoliv do veřejné kanalizace. Čištění vody v domácí čistírně probíhá ve třech fázích. Nejprve se začíná hrubým předčištěním, následuje biologické čistění, kdy se oddělí kal a poté přenos produktů čištění do příslušných skladovacích prostor. Voda se v ČOV čistí, a to jak mechanicky, tak biologicky. A právě biologické čištění představuje nejefektivnější způsob čištění odpadních vod. Princip tohoto čištění je založen na schopnosti mikroorganismů rozkládat nečistoty organického původu ve vodním prostředí.

Jaké jsou výhody ČOV?

Septik nebo žumpa, není na rozdíl o ČOV, tak ekologickým a úsporným řešením likvidace odpadních vod. V případě, že si pořídíte jen žumpu, budete muset nechat její obsah pravidelně vyvážet, a to něco stojí. Ve finále může být žumpa finančně náročnějším řešení, než čistička odpadních vod, ač se jedná o investici dražší. Později však poznáte, že ČOV je levnější. Navíc nelze každý rodinný dům napojit na veřejnou kanalizaci. Kanalizace z obce k domu buď nedosáhne, anebo se v obci vůbec nenachází. Ani v dnešní době to není nic neobvyklého. ČOV vyžaduje jen minimální nároky na stavební připravenost a zastavěná plochu. Instalace je jednoduchá a provoz je bezpečný, bezzápachový a nehlučný. Účinnost takových čistíren je min. 90%. Nelze opomenout ani fakt, že čištění vody přímo u zdroje je mnohem efektivnější a zároveň ekologičtější, než odvádění vody do obecní či městské kanalizace.

Jakou čistírnu odpadních vod si pořídit?

Mezi nejlepší čističky odpadních vod se řadí systémy společnosti GONAP, která je držitelem certifikátu dle systému kvality ISO 9001:2000. Při výrobě svých produktů spolupracuje i s dalšími organizacemi věnující se vývoji a inovacím. Domácí čistírny Gonap pracují plně automaticky a pro správnou činnost není vyžadována stálá obsluha. Jsou nastaveny tak, aby zvládly nepřetržitý přítok splašků. Společnost se zaměřuje na provedení nadzemní, kdy je ČOV umístěna v budově nebo verzi podzemní. Kapacita čističky je určena počtem členů žijících v domácnosti. Za domovní jsou považovány čističky od 1-15 obyvatel. Vybrat můžetečistírnu SBR – typ A nebo čistírnu klasickou – typ B.

Typ A - samonosná nádrž vyrobená z plastů, která se osazuje do výkopu (na betonové desce nebo zhutněném podsypu) tak, aby víko bylo cca 10 cm nad terénem.
Typ A – samonosná nádrž vyrobená z plastů, která se osazuje do výkopu (na betonové desce nebo zhutněném podsypu) tak, aby víko bylo cca 10 cm nad terénem.
typ B - plastová samonosná nádrž se osazuje pod terén na betonovou základovou desku.
typ B – plastová samonosná nádrž se osazuje pod terén na betonovou základovou desku.

Čistírny odpadních vod Gonap vodu vyčistí dokonale a vodu lze s povolením používat i jako užitkovou, kterou můžete zalévat trávník a zahrádku. Jestliže potřebujete znát další informace, proč si pořídit domácí čističku odpadních vod, doporučujeme vám přečíst 7 důležitých důvodů proč investovat do čistíren firmy GONAP, který naleznete zde.