U řady starších domů, byť pěkných, se často setkáváme s vlhkostí zdiva. Objevuje se proto, že již není funkční původní izolace, anebo je také možné, že v domě žádná není. Izolace sklepních prostor se někdy z úsporných důvodů neprováděla, a proto bývají tímto problémem mnohé budovy postiženy. Bydlet ve vlhkém prostředí je velmi nepříjemné a především pak nezdravé. Pakliže je na tom váš dům podobně, měli byste rychle uvažovat o „odvlhčení“ stěn pomocí některé ze sanačních metod.

Odvlhčení zdiva

Volba druhu izolace by se měla z mnoha důvodů, ať už stavebních, ekologických, tak finančních, promyslet. Existuje několik dostupných metod dodatečného odvlhčení zdiva. Mezi ně patří odkop či provedení svislé izolace s drenáží, jež odvádí srážkovou vodu. Těmito způsoby se zamezí pronikání vlhkosti z boční zeminy, nikoliv však vzlínání vody od základů. Proto je jednou z nejúčinnějších, nejdéle působících i cenově dostupných způsobů sanace podřezání zdiva. Do základů se proříznou spáry, do kterých se vkládá hydroizolační materiál, nebo zarážejí nerezové desky. Důsledkem je spolehlivá izolace proti vodě v rozích, ve vnitřních koutech i v křížení zdí. V úvahu připadá i chemická injektáž zdiva, kde není možné využít předešlé zmíněné postupy.

1. Podřezání zdiva řetězovou pilou

podřezání smíšeného zdiva, kde se nachází hlavně cihly, se doporučuje technologie podříznutí pomocí řetězové pily. Do vzniklých drážek se vloží izolace na bázi PE, PVC nebo sklolaminátu, a to o tloušťce 2,0 mm. Z důvodu statiky se podřezané vlhké zdivo zajišťuje natlučenými plastovými klíny a pokračuje se v dalším úseku. Izolace se překrývají v šířce 10 cm, přičemž prostor mezi drážkami a klíny se vyplní maltou. Životnost této izolační vrstvy se pohybuje v řádu 90 let.

Technologie podříznutí zdiva pomocí řetězové pily

2. Podřezání zdiva diamantovým lanem

Podřezání zdiva diamantovým lanem je vhodné pro všechny povrchy, kámen, beton i tvrdou cementovou maltu. Do budovy se provrtají otvory, do kterých se vloží řezné lano. Za pomocí kladek se vytvarují rovné drážky a postupuje se stejně jako v případě prvně zmíněné metody. Rozdíl je v tom, že diamantové lano si poradí i s těmi nejtvrdšími materiály.

Podřezání zdiva diamantovým lanem

3. Narážení nerezových plechů

Další metodou k zamezení vzlínání vlhkosti zdí je metoda narážení nerezových plechů. V cihlovém zdivu se do spár za pomoci techniky nebo ručně pneumatického kladiva vrazí nerezové plechy s vlnovitým profilem. Neprovádí se podřezání. Nerezové desky do sebe zapadají nebo se překrývají, a s tím se vytvoří hydroizolace. Tento způsob se vyznačuje vysokou odolností, účinností, dlouhou životností, na druhou stranu se může při pracích narazit na nepřekonatelnou překážku ve zdi, např. kámen.

Narážení nerezových plechů

4. Injektáž zdiva

U některých silných a smíšených zdiv jsou metody podřezání zdiva či naražení nerezových plechů nevhodné, resp. obtížné a finančně náročné. Proto je vhodnější ještě další způsob. A to chemická injektáž zdiva. Do vrtů ve vlhkém zdivu se aplikují speciální hydrofobní prostředky. Zamezují kapilárnímu pohybu vody ve zdivu a vytvoří perfektní izolační vrstvu.

Technologie izolace chemickou injektáží

Pokud si i tak nevíte rady, která metoda bude nejlepší do vašich podmínek, určitě se spojte s odborníky a nechejte si poradit.

Zdroj fotografií: firma František Hróz – izolacehroz.cz