Jak zařídit vodním želvám dobré podmínky pro jejich chov? Určitě musíme poskytnout želvičkám jednak pobyt ve vodě a jednat pobyt na souši, kde si mohou vylézt a vyhřívat se na slunci s nataženými končetinami. Je určitě důležité si vše předem nastudovat nebo se poradit s odborníky.

Velikost terária

V prvé řadě bychom měli pořídit želvičkám terárium.

Jestliže se rozhodnete pro chov jedné želvičky, bude Vám určitě stačit terárium o velikosti 80x40x40 cm. V případě, že si jich pořídíte více, je nutno mít terárium o rozměru nejméně 120x40x40 cm. Jestliže si pořídíte mládě, musíte počítat i s tím, že želvička vyroste. Dokud jsou želvy malé, mohou být chovány v akváriu s rybami, ovšem s připraveným ostrůvkem.

Přechod na suchou plochu (ostrůvek) by měl být pozvolný.

Na dno terária nasypeme písek nebo jemný štěrk s tím, že je to určitě dekorativnější, ovšem hůře udržitelné v čistotě.

Technické vybavení želvária

Ač se to nezdá, želva vyprodukuje velké množství nečistot a proto je velice důležitá filtrace, aby voda nezapáchala a nebyla špinavá. K tomu používáme filtry jak vnitřní, tak vnější, které nám ušetří místo v teráriu.

Dále budeme potřebovat topítko, které nám zajistit optimální teplotu, tj. kolem 32ºC. Tepelným zdrojem zde bývá buď přímo topná žárovka nebo vícespektrální žárovka.

Mezi další technická vybavení patří osvětlení želvária, které bychom měli umístit do osvětlovacího tělesa, abychom zabránili úniku světelných paprsků mimo terárium. Délka doby svícení by měla být kolem 10 hodin denně, s tím, že zde můžeme použít spínací hodiny.

Abychom dodali do terária potřebné UVB záření, použijeme k tomu UVB nebo UVA žárovky. Záření želvám pomáhá vstřebat vápník a fosfor.

Potrava pro želvy

Vodní želvy potřebují hodně pestrou stravu. Mladá želva potřebuje být krmena hovězím či kuřecím masem, ovšem vepřové maso ji nevyhovuje z důvodu tučnosti. Na rozdíl od dospělé želvy, které stačí být krmena 3x týdně, musí být mladá želva krmena denně. Musíme také zohlednit věk želvy, jelikož čím je želva starší, tím více se přiklání k rostlinné stravě. V chovatelských prodejnách se prodávají speciální granule pro vodní želvy.

Pro správný růst živočicha bychom měli zajistit také potřebný přísun vitamínů a minerálů.

Voda v teráriu

V neposlední řadě bychom si měli zjistit, jakou vodu máme ve vodovodním řadu, jelikož příliš měkká voda želvy odvápňuje a tím přináší zdravotní problémy. Do příliš měkké vody musíme proto zajistit dostatečný přísun minerálů.